تیم تخصصی تقویت بوستر ترمز حمید

تیم ما

حمید عباسی

حمید عباسی

موسس

18 سال سابقه کار در زمینه تعمیرات بوستر و تقویت بوستر ترمز

مصطفی عباسی

کارشناس فنی

متخصص تعمیرات بوستر ترمز انواع ماشین های داخلی و خارجی

حسین عباسی

کارشناس فنی

کارشناس و تعمیر کار بوستر ترمز

فهرست